Reklamační podmínky

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.nejautodily.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je nejautodily.cz, IČ: 73932485 se sídlem Ostrava, Přemyslovců 49, PSČ 70900 a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Vymezení pojmů

 • Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
 • Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 • Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 • Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. li
 • Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Objednávka

On-line objednávku zboží vytvoříte postupem, který je podrobně popsán v návodu jak nakupovat.

Jak Nakupovat

Výběr zboží

Zboží lze vybírat více způsoby. Mezi základní patří výběr ze stromu skupin zboží zobrazeného v levé části stránek a výběr pomocí hledání požadovaného produktu. Taktéž můžete zboží vybrat přímo z nejsledovanějších položek, nejprodávanějších položek nebo na úvodní stránce z novinek či zboží v akci.

Výběr ze stromu skupin zboží

 • Skupiny zboží jsou zobrazeny v levé části stránek. Můžete si přepnout jejich zobrazení podle skupin produktů nebo podle výrobců. V horní části skupin zboží jsou zobrazeny skupiny, obsahující zboží nějak se odlišující od ostatního, např.: novinky, zboží v akci, zlevněné zboží či zboží<doprodávané class=""></doprodávané>
 • V ostatních skupinách je námi prodávaný sortiment rozdělen podle druhů. Skupiny zboží mohou obsahovat podskupiny a ty další podskupiny, jenž zpřehledňují a upřesňují vybírané zboží.
 • Kliknutím na před názvem skupiny zboží tuto skupinu rozbalíte bez obnovení stránky a můžete si vybrat další podskupinu, aniž by jste čekali na načtení dat. Po kliknutí se symbol změní na , který kliknutím skupinu sbalí zpět. Kliknutím na název skupiny dojde k obnovení stránek a načtení položek zboží odpovídajících zvolené skupině.
 • Po načtení položek zboží skupiny se zobrazí v horní prostřední části stránek podskupiny a výrobci, kteří jsou rozdělení do dvou bloků. První blok nazvaný Podskupiny zobrazuje podskupiny a výrobce hlavního zboží, druhý nazvaný Příslušenství zobrazuje podskupiny a výrobce příslušenství hlavního zboží.
 • Kliknutím na název podskupiny do této podskupiny vstoupíte, tzn. zobrazí se položky zboží odpovídající této podskupině. Kliknutím na název výrobce dojde k jeho zatržení a načtení položek zboží jemu odpovídajících.
 • Zatržením zatržítka před podskupinou nebo výrobcem a kliknutím na tlačítko Zobrazit zatržené, se zobrazí položky podle zatržených podskupin a výrobců. Kliknutím na tlačítko Zobrazit vše se zruší všechno zatržení a zobrazí všechny položky skupiny zboží. Kliknutím na tlačítko Zobrazit vše z podskupin nebo Zobrazit vše z příslušenství dojde k zatržení všech zatržítek bloku Podskupiny nebo Příslušenství a zobrazení odpovídajících položek zboží.

Výběr zboží pomocí hledání

 • V levé horní části stránek je zobrazeno pole Vyhledávání pro zadání slov nebo čísel, která popisují zboží, jenž chcete najít. Nápověda, jak vyhledávat se zobrazuje vedle vyhledávacího pole, když do pole píšete. Pro nalezení zboží je potřeba po zadání hledaných slov kliknout na tlačítko Hledej.
 • Je-li nalezeno zboží odpovídající zadaným slovům, zobrazí se v horní prostřední části stránek blok Podskupiny, ve kterém se zobrazí výrobci nalezeného zboží. Funkčnost zatržítek a klikání na názvy výrobců je stejná jako u Výběru ze stromu skupin zboží, viz. výše.

Platnost cen zboží

 • U zboží skladem je cena platná v okamžiku objednání.
 • U zboží na objednávku se cena může změnit v závislosti na kurzu měn a aktuální dostupnosti na trhu. O případné změně ceny budete informováni e-mailem nebo telefonicky.

Vložení zboží do košíku

 • Pro vkládání zboží do košíku je potřeba mít v prohlížeči povoleny cookies, jinak se zboží do košíku nevloží.
 • Zadáním množství do pole před symbolem nákupního košíku a kliknutím na symbol, se zboží vloží do košíku a stránka se znovu načte.
 • Pro rychlý přehled o stavu košíku slouží ikona košíku na stránce vpravo nahoře. Pod ikonou je zobrazen počet položek v košíku a celková cena košíku. Najedete-li myší na ikonu a chvíli počkáte, zobrazí se informační bublina s obsahem nákupního košíku.

Nákupní košík

 • Do nákupního košíku vstoupíte kliknutím na ikonu košíku vpravo nahoře nebo kliknutím na položku Košík v horním menu.
 • Potřebujete-li upravit množství kusů u zboží, provedete to zadáním nového množství do pole před symbolem změny kusů a kliknutím na tento symbol. Kliknutím na symbol X u položky zboží, odstraníte tuto položku z košíku.
 • Všechno zboží z nákupního košíku odstraníte kliknutím na tlačítko Vyprázdnit košík. Vytisknutí obsahu košíku provedete kliknutím na tlačítko Vytisknout košík.
 • Pro registrované a přihlášené zákazníky je v košíku dostupné tlačítko Uložit / načíst košík, které slouží pro uložení obsahu košíku na server a po přihlášení na jiném počítači je možné načíst obsah košíku ze serveru zpět do počítače.

Objednání zboží z košíku

 • Po vybrání Způsobu odběru se automaticky doplní možné způsoby platby. Po vybrání Způsobu platby se spočítá výsledná cena objednávky včetně případné slevy a dopravného.
 • Souhlasí-li množství a druh zboží a celková cena, můžete přejít k vyplnění údajů potřebných pro objednávku.

Možnosti podání objednávky:

 • využitím on-line formuláře na stránkách internetového obchodu v nákupním košíku
 • telefonicky - naši pracovníci jsou Vám k dispozici na telefonním čísle +420 722 949 566 od 8.00 do12:00 a od 13:00 do 16.00 hod. SO-NE-Zavřeno
 • e-mailem - objednávku můžete poslat na e-mailovou adresu info@nejautodily.cz

Náležitosti objednávky

U on-line objednávky je nutné vyplnit označena políčka:

 • jméno, fakturační adresa, IČ, DIČ (podle toho, zda je kupující spotřebitelem či není)
 • dodací jméno, dodací adresa pokud je rozdílná od fakturační adresy
 • telefonické spojení, nutné pro případné změny typu zboží
 • kód, popis, množství a cena zboží dle ceníku
 • případné doplňující údaje

Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování bude kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti neprodleně kontaktujte prodávajícího (viz. kontakty). Přejete-li si potvrzení objednávky telefonicky, zřetelně to vyznačte na objednávce.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré podané objednávky některým z výše uvedených způsobů jsou závazné.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího.

Náklady na objednávku odpovídají běžným telekomunikačním poplatkům.

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

 • Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jenž bylo zakoupeno u společnosti nejautodily.cz a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.
 • Ke každému zboží je přikládána faktura, která může sloužit zároveň jako záruční, pokud tento není přiložen přímo od výrobce.
 • Zákazník bez zbytečného odkladu informuje společnost nejautodily.cz, pokud zjistí jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem (dodacím listem) a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný daňový doklad a dodací list se sériovými čísly.
 • Kupující, který není spotřebitelem je povinen tento rozdíl nahlásit ihned, nejpozději do 72 hodin od převzetí zboží.

Záruční podmínky

Není-li na dodacím nebo záručním listě uvedeno jinak, je záruka na dodané zboží 24 měsíců. Pro kupujícího, který je spotřebitelem, platí záruční doba na veškeré spotřební zboží vždy nejméně 24 měsíců. Záruční doba na dodané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

Při uplatnění záruky má kupující, který je spotřebitelem:

  • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy. jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
  • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
  • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové sériové číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:

 • mechanickým poškozením, neodbornou instalací, zacházením či obsluhou
 • používáním zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci
 • zboží bylo poškozeno živly
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

Reklamační podmínky

V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady zboží v záruční době, je místem uplatnění reklamace autorizované servisní středisko uvedené v záručním nebo dodacím listě. Není-li autorizované servisní středisko uvedeno, je místem uplatnění reklamace provozovna firmy nejautodily.cz To platí také v případě, kdy je kupujícím spotřebitel a servisní středisko není v místě, které je v místě provozovny prodávajícího nebo v místě pro kupujícího, bližším.

Zákazník může uplatnit reklamaci doručením zboží poštou na adresu:

nejautodily.cz
Přemyslovců 49
70900 Ostrava

Nebo osobně:

K reklamovanému zboží prosím přiložte:
 • kopii faktury a záručního listu
 • záruční list výrobce, byl-li se zbožím dodán
 • přesný popis závad a jejich projevů, byla-li reklamace zaslána poštou

V případě reklamace nás můžete kontaktovat viz. kontakty.

Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno zákazníkovi na náklady firmy nejautodily.cz

Prodávající vždy zajistí vyhotovení písemného protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak.

Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Dopravní podmínky

 • Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice, atd.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.
 • Neúplnou nebo poškozenou zásilku je doporučeno bez zbytečného odkladu telefonicky oznámit prodávajícímu na telefonu +420722949566 a sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento do 24 hodin zaslat e-mailem prodávajícímu.
 • Skrytou vadu zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno oznámit dopravci bez zbytečného odkladu a vyžádat si sepsání zápisu o škodě.
 • Dopravce má právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztráty zásilky. Z těchto důvodů doporučujeme kupujícímu s poškozenou zásilkou nemanipulovat a zachovat i obal, ve kterém mu byla poškozená zásilka doručena.
 • Pro kupujícího, který není spotřebitelem, platí povinnost překontrolovat stav zásilky dle výše uvedeného postupu, nejpozději do tří dnů od převzetí zboží. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího. Při převzetí zásilky od přepravce, obdrží kupující se zbožím i daňový doklad a (záruční) list. Vyplněný záruční list výrobce (pokud jej zboží obsahuje) je přiložen u zboží

Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • změnila se výrazným způsobem prodejní cena

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).

Pokud již kupující za zboží zaplatil (bankovním převodem) a skutečná cena bude nižší než zaplacená, budou peníze převedeny zpět na účet kupujícího v nejkratším možném termínu. V případě, že skutečná cena bude vyšší a kupující se nerozhodl od smlouvy odstoupit, bude kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek. Prodávající si vyhrazuje právo v případě nutnosti nahradit deklarované dárky předměty obdobného typu a obdobné hodnoty. Za dárky nelze obdržet finanční náhradu a není je možné vymáhat právní cestou.

Ochrana osobních údajů

 • Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a nikdy nebudou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží, a případně banka, která se podílí na vyřízení objednávky. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
 • Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 • Zvýší-li se cena zboží oproti původní prodejní ceně, má kupující, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad.
 • Spotřebitel má právo zrušit odeslanou objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží dle platného § 53, odst. 7 Občanského zákoníku. Toto právo není primárně určeno pro řešení reklamace zboží.
 • Pokud se tak rozhodne, musí projev vůle o odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší.
 • Spotřebitel je povinen odevzdat prodávajícímu nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, pokud možno v původním obalu a s veškerým příslušenstvím zpět. Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem a to nejpozději do 30 dnů od účinnosti projevu vůle kupujícího (od doruční odstoupení od smlouvy).
 • Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží. V případě nedodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je takové odstoupení od smlouvy neplatné a spotřebiteli tím nevznikají žádná práva na vrácení zboží.

Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
 • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu telefonicky oznámit prodávajícímu. Dále doporučujeme sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento zaslat e-mailem prodávajícímu. Pokud doporučené kroky spotřebitel při dodání vadné zásilky učiní, výrazně tak přispěje k rychlému řešení reklamace dodaného zboží a jeho nového dodání. V opačném případě se může spotřebitel vystavit situaci, kdy mu prodávající prokáže, že zboží bylo dodáno v pořádku - tedy nepoškozené, tím ovšem nemůže být jakkoli omezeno právo spotřebitele uplatnit svá práva plynoucí z příslušné kupní smlouvy.

Pro kupujícího, který není spotřebitelem, platí povinnost překontrolovat stav zásilky dle výše uvedeného postupu. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá tento kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.

Při platbě převodem na účet a osobním převzetí můžete zboží vyzvednout jen při předložení OP, v případě vyzvednutí zboží jinou osobou než osobou uvedenou v objednávce je potřeba uvést jméno osoby v poznámce objednávky.

Práva a povinnosti kupujícího při koupi převodové skříně

Záruční podmínky

(tento dokument je nedílnou součástí záručního listu)

 • Záruka se poskytuje výlučně přímému Kupujícímu rychlostní skříně (dále pouze převodovka), pokud strany v uzavřené smlouvě neurčily jinak.
 • Záruční lhůta pro kupujícího činí 90 dní. Záruční lhůta se počítá od dne nákupu převodovky a platí na území České Republiky.
 • Záruka se se týká výlučně vad a defektů vzniklých na předmětu prodeje v době platnosti záruky, jejichž příčina tkví v prodané věci.
 • Prodávající zaručuje Kupujícímu řádnou funkci převodovky, které se tato záruka týká, pod podmínkou, že ji Kupující bude užívat s odbornou péčí v souladu s jejím určením.
 • Vady, na které se záruka vztahuje, zjištěné v záruční lhůtě, budou bezplatně odstraněny v průběhu 30 dnů od dne dodání převodovky Prodávajícímu. Opravy se budou provádět v sídle Prodávajícího nebo po dohodě s Prodávajícím v určených automobilových opravnách.
 • Záruka se prodlužuje o dobu mezi oznámením závady a jejím odstraněním.
 • Pokud bude převodovka v rámci reklamace dodána bez kompletního vybavení , které měla ve chvíli prodeje, Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout posouzení oprávněnosti reklamace do doby doplnění vybavení, a po vypršení lhůty 14 dní odmítnout reklamaci posoudit.
 • V případě, že bude Prodávajícímu v rámci reklamace dodána převodovka bez vad nebo bez jasného určení příčiny jejího dodání, a dále pokud se zjistí, že je reklamace neoprávněná, může Prodávající naúčtovat Kupujícímu náklady na expertízu a jiné úkony spojené se zjišťováním.

Záruka se nevztahuje na:

 • vybavení,které se nachází u převodovky(vnější ložiska,spojka,čidla,vodiče:prýžové,kovové,elektrické)
 • provozní regulace a dále regulace, které je nutné provést za účelem montáže převodovky
 • výtoky oleje v místech spojení prvků s použitím těsnění, které jsou způsobené přirozeným opotřebením prvků
 • poškození vzniklá v důsledku přirozeného opotřebení prvků v souladu s jejich vlastnostmi
 • provozní úkony, včetně výměny oleje
 • Kupující je povinen namontovat převodovku ve vozidle do 14 dnů od dne nákupu. Pokud k montáži nedojde v uvedeném termínu je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu , že převodovku nenamontoval a uvést příčiny tohoto stavu.
 • Záruční list je platný, pokud je vyplněná část MONTÁŽ na záručním listu s podpisem (a razítkem) osoby, která montáž provedla. Po namontování převodovky do vozidla je nutné do 5 (pracovních) dnů zaslat Prodávajícímu elektronickou poštou nebo poštou kopii vyplněného ZÁRUČNÍHO LISTU. Pokud ZÁRUČNÍ LIST nebude odeslán v určeném termínu, se zřetelem k bodu 10, ztrácí Kupující práva vyplývající se záruky.
 • Podmínkou nutnou k získání práv vyplývajících ze záruky je výměna těsniva na spojkovém hřídeli (výlučně v případě, pokud je výměnu možné provést ze strany spojky, a není tedy nutné demontovat kryt rychlostní skříně) a těsniva poloosy – před montáží převodovky ve vozidle.
 • Uživatel je povinen na vlastní náklady vyměnit olej. V rychlostní skříni lze použít výlučně oleje v množství a kvalitě doporučené výrobcem převodovky.
 • Před montáží převodovky do vozidla je Kupující povinen zkontrolovat, zda se spojkový hřídel otáčí a není zablokovaný, a dále zda je možné zařadit všechny rychlostní stupně. Pokud je převodovka zablokovaná, je nutné o této skutečnosti neprodleně informovat Prodávajícího. Před nalitím oleje je třeba rovněž zkontrolovat, zda je vypouštěcí zátka náležitě zašroubovaná.
 • Kupující ztrácí práva vyplývající ze záruky v případě:
 • mechanického poškození rychlostní skříně způsobeného při dopravě nebo montáži
 • poškození rychlostní skříně v důsledku předělání a konstrukčních změn, které Kupující provede bez porady a souhlasu Prodávajícího
 • záměrného poškození rychlostní skříně
 • použití funkčních prvků, které neodpovídají doporučením výrobce
 • poškození převodovky způsobené nesprávným použitím
 • Pokud Kupující zjistí nesprávnou funkci převodovky po montáži, je povinen tuto skutečnost oznámit písemně–elektronickou poštou, telefonicky nebo poštou do 5 dní od montáže, avšak nejdéle do 14 dnů od dne nákupu. Po tomto termínu si Prodávající vyhrazuje právo odmítnout posouzení reklamace. Po uvedeném termínu se nebudou posuzovat zvláště oznámení, která se týkají nesprávného výběru rychlostní skříně.
 • Kupující má právo na výměnu rychlostní skříně za převodovku s podobnými parametry v případě písemně potvrzené neodstranitelné vady, a to v automobilové opravně dohodnuté s Prodávajícím. Termín dodávky rychlostní skříně bude dohodnut s Kupujícím.
 • Prodávající neodpovídá za nepřímé škody způsobené vadnou činností rychlostní skříně, jako např. náklady na zastavení vozidla, parkování, odtažení, pronájem náhradních vozidel. Kupující zvláště nemá právo vymáhat zisk ztracený v souvislosti s výměnou převodovky.
 • Práva a povinnosti stran upravuje tato smlouva uvedená v Záručních podmínkách, s nimiž se kupující musí seznámit. Ve všech záležitostech neupravených v této smlouvě platí předpisy občanského zákoníku (zvláště čl. 577-581). Obě tyto strany tímto nákupem stvrzují, že jednají ze svobodné vůle a Kupující koupi převodovky stvrzuje, že je se záručními podmínkami obeznámen a plně s nimi souhlasí.

Platnost cen a obchodních podmínek do 31.12.2017